Skip to content

Kontakt

Komiteen bak St Hallvardspillet 2012 består av frivillige representanter som har ansvaret for gjennomføringen av arrangementet, dette i samarbeid med engasjerte kunstneriske ansvarlige.

Foreningen ”St Hallvard Spillet 2012” ble stiftet 14. mars 2011. Etter en reorganisering i mai 2012 består styret av:

Leder: Sverre Jan Sørensen M 92 26 84 83
Nestleder: Nina E. Johnsen M 90 95 78 67
Styremedlem/sekretær: Tore Sandvik M 46 61 81 58
Styremedlem/miljø: Odd Arne Eritsland M 90 18 34 87
Styremedlem/teknisk: Narve Huseby Wiker M 91 84 01 13
Styremedlem/marked: Tove Hofstad M 90 87 24 53
Styremedlem/økonomi: Gerd Anne Opsahl M 91 35 12 49

Org.nr. 996 905 365
Bank  8601.35.91727

Postadr.: Nøstev. 13, 3400 Lier Epost: sverre.jan.sorensen@gmail.com

Produsent: Anne Hilde Askø M 48 28 28 07
Inspisient/prod.ass. Marthe Reffhaug M

Prøveplan
Reklamer